AMICS DEL CARRILET DEL
DELTA DE L'EBRE
WEB OFICIAL
L'AUTOMOTOR BILLARD
HISTORIA
RESCAT
PROJECTES
CASA D'OFICIS
COL.LABORADORS
EVENTS I FIRES
CONTACTE
AGRAIMENT
EL MOTOR ROLLS ROYCE C6SFL
LA MAQUETA
L'AUTOMOTOR BILLARD
ELS ALUMNES
CASA D'OFICIS

En nom de tota la junta i el meu propi, no se com expresar el meu sincer agraiment a tots els components (Director, professors,administratius  i alumnes) de L'escola d'Oficis "CARRILET" i tots els responsables del Servei Catala d'Ocupació. Crec que encara no som del tot conscients del que estem fent i el projecte que encetem, pero el tems de segur que ens ho fara veure. Recordeu que la vostra emprenta sera sempre present al tren i anira amb ell dia a dia amb tots els anys que li queden de servei. Gracies a tots


Joaquim Salvia,  president de l'associacio AMICS DEL CARRILET DEL DELTA DE L'EBRE 

<< Todas las categorías
0 elementos

L'AUTOMOTOR BILLARDHISTORIARESCATPROJECTESCASA D'OFICISCOL.LABORADORSEVENTS I FIRESCONTACTE