AMICS DEL CARRILET DEL
DELTA DE L'EBRE
WEB OFICIAL
L'AUTOMOTOR BILLARD
HISTORIA
RESCAT
PROJECTES
CASA D'OFICIS
COL.LABORADORS
EVENTS I FIRES
CONTACTE
AGRAIMENT
EL MOTOR ROLLS ROYCE C6SFL
LA MAQUETA
L'AUTOMOTOR BILLARD
ELS ALUMNES
CASA D'OFICIS
<< Imagen previa Todas las imágenes de este álbum
INTERIOR DEL BILLARD
INTERIOR DEL BILLARD
10/04/2008 22:28:17

L'interior de l'automotor Billard en avançat estat de neteja i reparació de xapa.

<< Imagen previa Todas las imágenes de este álbum

L'AUTOMOTOR BILLARDHISTORIARESCATPROJECTESCASA D'OFICISCOL.LABORADORSEVENTS I FIRESCONTACTE